Elementary School praktycznie i z pasją o edukacji

Mandala - technika wyrażania siebie

Mandala - technika wyrażania siebie

 

Mandale można najprościej określić jako szczególny obraz na planie koła. Taka definicja to jednak duże uproszczenie i nie obejmuje jej znaczenia dla kultury. Koło wyznacza zamkniętą przestrzeń, jakąś całość, którą można kształtować i przetwarzać w dowolny sposób. Obraz w jego wnętrzu może być rysunkiem, pracą malarską lub rzeźbiarską, ale zdarzają się też mandale wysypane kolorowym piaskiem lub oddane tańcem. Może posiadać wewnętrzny podział, najczęściej na cztery lub wielokrotność czterech w formie krzyża, kwadratu, ośmiokąta czy gwiazdy. Najważniejszą cechą mandali jest jednak to, w jaki sposób wyraża treści psychiki twórcy. Dzięki swej formie mandala jest wymowna zarówno jako wieloelementowa kompozycja, jak i w postaci samego kształtu okręgu. Może przybierać postać zamkniętego w kręgu, skomplikowanego układu, bogatego w barwy i figury, spotykanego w świątyniach buddyjskich. Można ją zobaczyć, w formie niezgrabnie zamkniętych kół, w rysunkach kilkuletnich dzieci. Spotykana jest w ezoteryce, alchemii, psychologii i relaksacji. Stanowi narzędzie medytacji, ilustrację tajemnic i drogę do indywidualnego rozwoju.

Mandale coraz chętniej wykorzystywane są w pracy z dzieckiem jako technika wyciszająca i wspomagająca koncentrację. Zamknięcie przestrzeni skupia uwagę na środku rysunku, a oswojenie się z nią jest naturalne i przynosi poczucie bezpieczeństwa. Okrąg wymusza przestrzeganie granicy wyznaczonej linią. Stąd jest to także dobre ćwiczenie usprawniające samokontrole i regulacje napięcia mięśniowego.

Mandala może też być zwierciadłem psychiki dziecka. Rysunki w niej zawarte często są symbolicznym ujęciem procesów zachodzących w umyśle autora. Zinterpretowane w odpowiedni sposób mogą być sygnałem ostrzegawczym bądź potwierdzeniem niewerbalizowanych potrzeb.

Podczas warsztatów nauczyciel pozna historię mandali, jej zastosowanie w różnych dziedzinach życia oraz kierunki interpretacji. Wykona również samodzielnie mandale z różnych materiałów i spróbuje je zanalizować pod kierunkiem instruktora.