Elementary School praktycznie i z pasją o edukacji

Techniki przestrzenne dla dzieci

Techniki przestrzenne dla dzieci

 

Kredki i farby są najpopularniejszymi technikami plastycznymi w pracy z dzieckiem. Nie wykorzystują one jednak w pełni potencjału możliwości i wyobraźni małego człowieka. Tym większą radość przynosi mu szansa wykonania naprawdę dużego dzieła. Techniki przestrzenne, rzeźby, instalacje, konstrukcje cechuje inny przebieg procesu twórczego i powstawania dzieła. Wymagają większego rozmachu, długofalowego planowania pracy, a także, bardzo często, współdziałania wielu osób. Wszystkie te czynniki działają afirmująco na twórcę, uczą współpracy zamiast rywalizacji i potęgują poczucie sprawstwa. Duże przestrzenne prace wykonane przez grupę dzieci mogą ilustrować blok tematyczny aktualnie omawiany z nauczycielem (np. duża rzeźba konia z gazet przy omawianiu zwierząt gospodarskich lub życia na wsi). Obecny, na trwałe, w sali lekcyjnej efekt wysiłku całej klasy oraz świadomość wkładu własnego w naukowy wymiar zajęć, przyniosą powód do dumy nie tylko dzieciom i ich wychowawcom, ale także rodzicom pracowitych pociech.

Podczas warsztatów nauczyciel dowie się z jakich materiałów można ekonomicznie i bezpiecznie wykonywać z dziećmi formy przestrzenne oraz wykona dużą pracę tą techniką.