Elementary School praktycznie i z pasją o edukacji

Warsztaty

Proponowane warsztaty obejmują następujące zagadnienia:

 

,,Pięć zmysłów”

- poznawanie zmysłów poprzez osobiste doświadczenia

- kilka informacji o układzie nerwowym

- rozwijanie umiejętności stosowania i rozumienia symboli umownych

,,Oddychanie”

- wzbogacenie wiedzy o układzie oddechowym

- nauka poprzez doświadczanie

,,Jem i rosnę - układ pokarmowy człowieka”

- dostarczanie informacji na temat budowy i funkcjonowania układu pokarmowego

- omówienie piramidy żywnościowej

- propagowanie postaw prozdrowotnych

,,Sprawni jak chciała natura”

- zapoznanie z budową układu kostnego

- siła ludzkich mięśni

- wspomaganie rozwoju ruchowego

- wykorzystanie niekonwencjonalnych przyborów gimnastycznych

,,Dziewczynka czy chłopiec?”

- poszanowanie dla odmienności płciowej

- przynależność do grupy społecznej (rodzina, grupa przedszkolna…)